Bygning: Tommestrupvej 23

Tommestrupvej 23, bygning 2, Stevns
BBR-nummer:
336-8684-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 8
Opførelsesår:
1937
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
336-8684-2
Kommune:
Stevns
Adresse:
Tommestrupvej 23 , 4660 Store Heddinge
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
8684
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
100
Opførelsesår:
1937
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
2A, TOMMESTRUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Tommestrupvej 023
Objekt:
længe
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
1,2

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
8
Bevaringsmæssig vurdering:
Påsatte brædder to trolltex plader

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap