Bygning: Trines hus

Tåstrupvej 33, bygning 1, Stevns
BBR-nummer:
336-8734-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1777
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
80
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
336-8734-1
Kommune:
Stevns
Adresse:
Tåstrupvej 33 , 4672 Klippinge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
8734
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
80
Totalt bygningsareal:
80
Opførelsesår:
1777
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
4B, TAASTRUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Trines Hus
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Tåstrupvej 033
Objekt:
Stuehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Trines hus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Tåstrupvej 033
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
411570101,02,03,

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Enkelt lille bindingsværkhus med bageovn og udskud
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Indrettet som museum
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Ligger som sidste hus i landsbyen
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Meget intakt stort set uden ændringer
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
Meget velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Unik landarbejder bygning fra 1700-tallet

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Revledør
Gavlkonstruktion:
Træbeklædt gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Notat om indre og ydre forhold:
Idyllisk lille forhave med store kastanjetræer.
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Notat om omgivelser:
Pigstens blægning foran huset hele vejen rundt
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap