Bygning: Sigerslevvej 46

Sigerslevvej 46, bygning 1, Stevns
BBR-nummer:
336-8021-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1917
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
329
Anvendelse:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
336-8021-1
Kommune:
Stevns
Adresse:
Sigerslevvej 46 , 4660 Store Heddinge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
8021
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
329
Totalt bygningsareal:
329
Opførelsesår:
1917
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
9F, SIERSLEV
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sigerslevvej 046
Objekt:
forsamlingshus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
1,2,3,4

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Tidstypisk med udskårne spærender
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Forsamlingshus
Miljømæssig værdi:
7
Miljømæssig vurdering:
Ligger afsides i forhold til landsbygade
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Ny grimme dør og vinduer
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Sundt og velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
5
Bevaringsmæssig vurdering:
Centralt indgangsparti - uden særlig facaderytme

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Kridtstensbygning
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Sålbænk
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap