Bygning: Østergade 3

Østergade 3, bygning 1, Stevns
BBR-nummer:
336-9013-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1919
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
280
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
336-9013-1
Kommune:
Stevns
Adresse:
Østergade 3 , 4660 Store Heddinge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9013
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
140
Totalt bygningsareal:
280
Opførelsesår:
1919
Ombygningsår:
1990
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
105O, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Østergade 003
Objekt:
Dommerkontor
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
443180101,02,03,

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Nyhistoricistisk markeret indgangsparti
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Tidligere politistation
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Ligger helt i gadeflugten
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Har tidligere haft smuk flammeret port i venstre side
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Godt eksempel på hvordan staten byggede engang

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap