Bygning: Slågårdsvej 22

Slågårdsvej 22, bygning 6, Stevns
BBR-nummer:
336-8319-6
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1864
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
78
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
336-8319-6
Kommune:
Stevns
Adresse:
Slågårdsvej 22 , 4660 Store Heddinge
Bygningsnummer:
6
Ejendomsnummer:
8319
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
78
Totalt bygningsareal:
78
Opførelsesår:
1864
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1O, MARIEHØJ HVG
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slågårdsvej 022
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Ændring:
Bygningen kan ikke identificeres, bygningen er registreret
Fotoarkiv:
364630601

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
Enkel bygning ingen udsmykning
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
6
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Kedeligt ældre eterninttag
Tilstandsværdi:
7
Bevaringsmæssig værdi:
6
Bevaringsmæssig vurdering:
Meget beskeden længe

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl; Træbeklædt gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Kridtstensbygning
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap