Bygning: Holtug Linievej 27

Holtug Linievej 27, bygning 1, Stevns
BBR-nummer:
336-6306-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1800
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
197
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
336-6306-1
Kommune:
Stevns
Adresse:
Holtug Linievej 27 , 4660 Store Heddinge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
6306
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
197
Totalt bygningsareal:
197
Opførelsesår:
1800
Ombygningsår:
1974
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Folie med grus/sten (fladt)
Ydervæg:
Letbeton (lette bloksten, gasbeton)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
31C, HOLTUG
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Holtug Linievej 027
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
1,2

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Enkel harmonisk bindværks bygning med bjælkeender
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Ligger meget flot ved vejen
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Fine enkeltglas vinduer - meget tilbygget
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Sundt og velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
5
Bevaringsmæssig vurdering:
Desværre præget af tilbygning, ellers fin hus

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Træbeklædt gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Kridtstensbygning
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Bindingsværk med afstolpet tømmer; Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap