Bygning: Trommeslagervej 22

Trommeslagervej 22, bygning 2, Stevns
BBR-nummer:
336-8702-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1910
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
382
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
336-8702-2
Kommune:
Stevns
Adresse:
Trommeslagervej 22 , 4660 Store Heddinge
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
8702
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
382
Totalt bygningsareal:
382
Opførelsesår:
1910
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
7B, SIERSLEV
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Trommeslagervej 022
Objekt:
længe
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
1,2,3,4,5,6

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Enkel harmonisk trelænget staldbygning
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Vigtig for det samlede anlæg
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Forholdsvis intakt - med udskiftning af enkelte vinduer
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
Sundt og meget pænt velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
5
Bevaringsmæssig vurdering:
Stilfærdig udlænge uden særlige detaljer

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør; Revleport
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten; Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Kridtstensbygning
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Sålbænk
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Husmandssted
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap