Bygning: Tåstrupvej 31

Tåstrupvej 31, bygning 5, Stevns
BBR-nummer:
336-8736-5
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1907
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
190
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
336-8736-5
Kommune:
Stevns
Adresse:
Tåstrupvej 31 , 4672 Klippinge
Bygningsnummer:
5
Ejendomsnummer:
8736
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
190
Totalt bygningsareal:
190
Opførelsesår:
1907
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
2A, TAASTRUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Tåstrupvej 031
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
411730501,02

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Fin landbrugs længe
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Gl. møddingshus
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Meget synlig ved indkørsel til gården
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Meget velbevaret - taget skiftet
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Flot vedligeholdt
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Unik og smuk bygning

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør; Revleport
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Møddinghuset, Druebjerggård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Tåstrupvej 031
Objekt:
Møddinghus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap