Bygning: Borgergade 11

Borgergade 11, bygning 1, Stevns
BBR-nummer:
336-5503-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1777
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
72
Anvendelse:
Dobbelthus (to boliger med lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
336-5503-1
Kommune:
Stevns
Adresse:
Borgergade 11 , 4672 Klippinge
Adresse:
Borgergade 13 , 4672 Klippinge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
5503
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
72
Totalt bygningsareal:
72
Opførelsesår:
1777
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
80, MAGLEBY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Borgergade 011
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
047310101,02

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Harmonis hvidkalket bygning, symetrisk opbyg. facade
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Opført som hospital, af forpagter på Gjorslev
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Omgivelserne lever ikke op til det fine gamle hus
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Intakt
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Alm. vedligeholdt
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Fungerer som pensionist bolig for ansatte fra Gjorslev

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Kridtstensbygning
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Inskriptioner
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Andreassens Hospital
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Borgergade 011-013
Objekt:
Hospitalsbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap