Bygning: Algade 11

Algade 11, bygning 1, Stevns
BBR-nummer:
336-5113-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1925
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
526
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
336-5113-1
Kommune:
Stevns
Adresse:
Algade 11 , 4660 Store Heddinge
Adresse:
Algade 11 A, 4660 Store Heddinge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
5113
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
219
Totalt bygningsareal:
526
Opførelsesår:
1925
Ombygningsår:
1964
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
39, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Algade 011
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
003020101,02,03

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
Rigt udsmykket teglstensfacade, gulkalket italiensk b.s
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Bygget som bank
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
Gode facader på begge sider, stemningsfuldt
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Virker helt intakt
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Alm. vedligeholdt
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
Bør absolut bevares i sin helhed

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids; Karnap; Porticus, søjlebåret forhal
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Historicisme; Kridtstensbygning
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Kuppel-/hjelmtag; Valmtag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad
Omgivelse:
Småbygninger - Andet
Notat om omgivelser:
Italienskinspireret haveskulptur, understreger gårdens facader.

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Den tidligere sparekasse
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Algade 11
Objekt:
Forhus og sidehus
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Nuværende funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap