Bygning: Vejlevej 29

Vejlevej 29, bygning 1, Horsens
BBR-nummer:
615-142026-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 0
Opførelsesår:
1936
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
339
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
615-142026-1
Kommune:
Horsens
Adresse:
Vejlevej 29 , 8700 Horsens
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
142026
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
172
Totalt bygningsareal:
339
Opførelsesår:
1936
Ombygningsår:
2007
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
2AQ, TORSTED
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Beklædt dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap