Bygning: Nybogade 5

Nybogade 5, bygning 1, Horsens
BBR-nummer:
615-84360-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 0
Opførelsesår:
1928
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
58
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
615-84360-1
Kommune:
Horsens
Adresse:
Nybogade 5 , 8700 Horsens
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
84360
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
58
Totalt bygningsareal:
58
Opførelsesår:
1928
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
927E, HORSENS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap