Bygning: Thonbogade 14

Thonbogade 14, bygning 1, Horsens
BBR-nummer:
615-132470-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
2004
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
98
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
615-132470-1
Kommune:
Horsens
Adresse:
Thonbogade 14 , 8700 Horsens
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
132470
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
53
Totalt bygningsareal:
98
Opførelsesår:
2004
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
464, HORSENS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
a/22/7

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
7
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
6
Originalitetsværdi:
7
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
6

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap