Bygning: Bygholm Åvænget 36

Bygholm Åvænget 36, bygning 1, Horsens
BBR-nummer:
615-103934-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
2004
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Carport (med plads til et eller to køretøjer)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
615-103934-1
Kommune:
Horsens
Adresse:
Bygholm Åvænget 36 , 8700 Horsens
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
103934
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
48
Opførelsesår:
2004
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Træbeklædning
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
2DD, BYGHOLM HGD.HRS.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
a/58/13/14

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
pga tilbygning ramper på bagsiden
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap