Bygning: Havnen 5

Havnen 5, bygning 1, Horsens
BBR-nummer:
615-187690-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 2
Opførelsesår:
1914
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
905
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
615-187690-1
Kommune:
Horsens
Adresse:
Havnen 5 , 8700 Horsens
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
187690
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
867
Totalt bygningsareal:
905
Opførelsesår:
1914
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
702D, HORSENS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
c/24/32-33

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Havnekontor/Farvandsvæsenet.
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
2
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap