Bygning: Nørregade 4

Nørregade 4, bygning 1, Horsens
BBR-nummer:
615-285978-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1877
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
360
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
615-285978-1
Kommune:
Horsens
Adresse:
Graven 20 , 8700 Horsens
Adresse:
Nørregade 4 , 8700 Horsens
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
285978
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
180
Totalt bygningsareal:
360
Opførelsesår:
1877
Ombygningsår:
2008
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
432B, HORSENS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a/24/32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
6
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
7
Bevaringsmæssig værdi:
3

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling; Bindingsværk med afstolpet tømmer
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap