Bygning: Serridslevvej 48

Serridslevvej 48, bygning 1, Horsens
BBR-nummer:
615-137448-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 0
Opførelsesår:
1827
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
80
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
615-137448-1
Kommune:
Horsens
Adresse:
Serridslevvej 48 , 8700 Horsens
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
137448
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
80
Totalt bygningsareal:
80
Opførelsesår:
1827
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
10G, SERRIDSLEV
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør; Revleport
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap