Bygning: Graven 18

Graven 18, bygning 2, Horsens
BBR-nummer:
615-285978-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1877
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
157
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
615-285978-2
Kommune:
Horsens
Adresse:
Graven 18 , 8700 Horsens
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
285978
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
93
Totalt bygningsareal:
157
Opførelsesår:
1877
Ombygningsår:
2008
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
432B, HORSENS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a/22/23

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
6
Originalitetsværdi:
7
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
5

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme; Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Fordakning
Vindue:
Nye vinduer
Ydermur:
Puds, overfladebehandling
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap