Bygning: Havnealle 39

Havnealle 39, bygning 1, Horsens
BBR-nummer:
615-49689-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 0
Opførelsesår:
1902
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
281
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
615-49689-1
Kommune:
Horsens
Adresse:
Havnealle 39 , 8700 Horsens
Adresse:
Havnealle 39 B, 8700 Horsens
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
49689
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
175
Totalt bygningsareal:
281
Opførelsesår:
1902
Ombygningsår:
2012
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
698C, HORSENS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Nye vinduer
Ydermur:
Puds, overfladebehandling; Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap