Bygning: Nørregade 21A

Nørregade 21A, bygning 1, Horsens
BBR-nummer:
615-88889-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1785
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
372
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
615-88889-1
Kommune:
Horsens
Adresse:
Nørregade 21 A, 8700 Horsens
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
88889
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
186
Totalt bygningsareal:
372
Opførelsesår:
1785
Ombygningsår:
1996
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
341A, HORSENS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a/23/22

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
6
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
grundet alder
Registreringsdato:
01-04-1991

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsport
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Anders Kruuses egen gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Nørregade 021 A
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap