Bygning: Koldingvej 364E

Koldingvej 364E, bygning 2, Vejle
BBR-nummer:
630-25518-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1915
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
234
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
630-25518-2
Kommune:
Vejle
Adresse:
Koldingvej 364 E, 7100 Vejle
Adresse:
Koldingvej 364 F, 7100 Vejle
Adresse:
Koldingvej 364 G, 7100 Vejle
Adresse:
Koldingvej 364 H, 7100 Vejle
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
25518
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
234
Totalt bygningsareal:
234
Opførelsesår:
1915
Ombygningsår:
2007
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
25H, HØJEN BY, HØJEN
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-040-27,30

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Harmonisk bygningskrop med rodet facade
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
Porten muret til og anvendt til reklameskilt. Nye
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
utilpassede vinduer incl. huller
Bevaringsmæssig værdi:
5
Bevaringsmæssig vurdering:
Meget ombygget bagside

Bygningskonstruktion

Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap