Bygning: Møllegade 12

Møllegade 12, bygning 7, Vejle
BBR-nummer:
630-14041-7
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 2
Opførelsesår:
1931
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
4522
Anvendelse:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
630-14041-7
Kommune:
Vejle
Adresse:
Møllegade 12 , 7100 Vejle
Bygningsnummer:
7
Ejendomsnummer:
14041
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
7
Bebygget areal:
646
Totalt bygningsareal:
4522
Opførelsesår:
1931
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Andet materiale
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
71A, ENGENE,VEJLE J
Zone:
Byzone og landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Produktion

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1-073-04,05

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Fornem betonbygningsværk med fag af runde vinduer
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Kornsilo høre til Havnemøllerne fin rep funktionalismen
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Fint samspil med omkringliggende bygninger
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
30-06-1999

Bygningskonstruktion

Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Industriområde
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

SAVE-undersøgelse

Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
26-03-2013
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap