Bygning: Ingvard Andersensvej 6

Ingvard Andersensvej 6, bygning 1, Vejle
BBR-nummer:
630-26081-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
80
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
630-26081-1
Kommune:
Vejle
Adresse:
Ingvard Andersensvej 6 , 7100 Vejle
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
26081
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
80
Totalt bygningsareal:
80
Opførelsesår:
1900
Ombygningsår:
1986
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
3CG, UHRE BY,HOVER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-036-24

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Rødstensstuehus med gennemkørselsport i den ene ende.
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Forkert nyere tag der skjuler udhæng. Skæmmende vinduer
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
5
Bevaringsmæssig vurdering:
Omgivet af ret ombyggede længer.

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Veranda, udestue
Dør/Port:
Revleport
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Teglsten
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Sålbænk
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap