Bygning: Jeppe Jensen Gaarden

Havnegade 30, bygning 2, Vejle
BBR-nummer:
630-11534-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1890
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
288
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
630-11534-2
Kommune:
Vejle
Adresse:
Havnegade 30 , 7100 Vejle
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
11534
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
144
Totalt bygningsareal:
288
Opførelsesår:
1890
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
176A, VEJLE BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Jeppe Jensen Gaarden
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-054-24

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
To etagers ejendom med god rytme i facaden kvaderpudset
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
underetage, samt rupudset granit inspireret sokkel
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Jeppe Jensen - havnens skaber. 3. hus på Havnegade.
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Savner nabo til den ene side. Gode nye vinduer 1 sal
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
malet.
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
Huset forhøjet med 1 etage år . E.W.P.

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds)
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling; Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap