Bygning: Grejsdalsvej 175

Grejsdalsvej 175, bygning 1, Vejle
BBR-nummer:
630-11035-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 7
Opførelsesår:
1897
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
180
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
630-11035-1
Kommune:
Vejle
Adresse:
Grejsdalsvej 175 , 7100 Vejle
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
11035
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
180
Totalt bygningsareal:
180
Opførelsesår:
1897
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
4G, UHRE BY,HOVER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-037-30

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
7
Bevaringsmæssig vurdering:
For ombygget, med stort nyere tag og udgangsparti
Registreringsdato:
07-06-1999

Bygningskonstruktion

Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap