Bygning: Strandgade 8

Strandgade 8, bygning 1, Vejle
BBR-nummer:
630-16490-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 0
Opførelsesår:
1868
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
71
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
630-16490-1
Kommune:
Vejle
Adresse:
Strandgade 8 , 7100 Vejle
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
16490
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
71
Totalt bygningsareal:
71
Opførelsesår:
1868
Ombygningsår:
1977
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
218, VEJLE BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bolig med erhverv

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1-029-33

Vurdering

Originalitetsvurdering:
Skalmuret (skæmmende) kvist påbygget. E.W.P.
Registreringsdato:
18-01-2013
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap