Bygning: Havnegade 18

Havnegade 18, bygning 1, Vejle
BBR-nummer:
630-26000-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1939
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
213
Anvendelse:
Enhed til kontor

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
630-26000-1
Kommune:
Vejle
Adresse:
Havnegade 18 , 7100 Vejle
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
26000
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
213
Totalt bygningsareal:
213
Opførelsesår:
1939
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
176R, VEJLE BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-054-28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Funkies inspireret post bygning
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
Oprindelig administrationsbygning for Thisted og Warrer
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Meget intakt
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
5

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe; Trappe
Dør/Port:
Beklædt dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Fladt tag (built up)
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap