Bygning: Ny Hornstrupvej 1C

Ny Hornstrupvej 1C, bygning 1, Vejle
BBR-nummer:
630-25908-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
65
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
630-25908-1
Kommune:
Vejle
Adresse:
Ny Hornstrupvej 1 C, 7100 Vejle
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
25908
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
65
Totalt bygningsareal:
65
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
6U, HORNSTRUP BY, HO
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-039-36,37

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Gulkalket villa i to etager på høj hvidmalet sokkel. 3
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
brede vinduer i facade. Flot gavl.
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Gode nyere vinduer. Kedeligt tag materiale.
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
5

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe; Balkon, altan
Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk; Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Gavlhus
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Mindre bebyggelsesklynge/enklave
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap