Bygning: Dalgade 13

Dalgade 13, bygning 1, Vejle
BBR-nummer:
630-9703-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1920
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
208
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
630-9703-1
Kommune:
Vejle
Adresse:
Dalgade 13 , 7100 Vejle
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9703
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
104
Totalt bygningsareal:
208
Opførelsesår:
1920
Ombygningsår:
1988
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
408N, ENGENE,VEJLE J
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1-027-18

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
Rødstensejendom med midteropgangsfag
Kulturhistorisk værdi:
6
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
Skæmmende vindues formater og dør
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
18-05-1999

Bygningskonstruktion

Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap