Bygning: Se rubrik nr. 49 notater

Grejsdalsvej 224A, bygning 1, Vejle
BBR-nummer:
630-25801-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 2
Opførelsesår:
1898
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1696
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
630-25801-1
Kommune:
Vejle
Adresse:
Grejsdalsvej 224 A, 7100 Vejle
Adresse:
Grejsdalsvej 224 B, 7100 Vejle
Adresse:
Grejsdalsvej 224 C, 7100 Vejle
Adresse:
Grejsdalsvej 224 D, 7100 Vejle
Adresse:
Grejsdalsvej 224 E, 7100 Vejle
Adresse:
Grejsdalsvej 224 F, 7100 Vejle
Adresse:
Grejsdalsvej 224 G, 7100 Vejle
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
25801
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
581
Totalt bygningsareal:
1696
Opførelsesår:
1898
Ombygningsår:
2004
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
6CU, HOVER BY, HOVER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Se rubrik nr. 49 notater
Notat:
Tekst fra rubrik 2 = TH. WITTRUPS ULDVARE- OG TÆPPEFABRIK A/S 1898 - 1923
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Produktion

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-043-23,28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Flot proportione rstb høje blændinger bølget gesimsbånd
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Tid en af de st virksomhe i grejsdalen fl murerhåndværk
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Markant bygning
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Nyere tilbygning bagud, mod vejen fremstår bygni intakt
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Fremstår velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
Mange detaljer i murværket

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør; Fyldingsport
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap