Bygning: Søndergade 43

Søndergade 43, bygning 1, Lemvig
BBR-nummer:
665-2489-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1878
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
54
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
665-2489-1
Kommune:
Lemvig
Adresse:
Søndergade 43 , 7620 Lemvig
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
2489
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
54
Totalt bygningsareal:
54
Opførelsesår:
1878
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
78, LEMVIG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
bolig
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
c44/04

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
god hovedform-tilpasset terrænnet-uheldige vinduer
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
fint samspil m. nr. 45
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
05-10-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Ny dør; Revledør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Teglsten; Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes); Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds)
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Have
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap