Bygning: Skødbækvej 8

Skødbækvej 8, bygning 2, Lemvig
BBR-nummer:
665-24229-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1928
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
180
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
665-24229-2
Kommune:
Lemvig
Adresse:
Skødbækvej 8 , 7620 Lemvig
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
24229
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
180
Totalt bygningsareal:
180
Opførelsesår:
1928
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
20B, ROM BY, ROM
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Lade
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b36/32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Kulturhistorisk værdi:
6
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
6
Tilstandsværdi:
6
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
27-09-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør; Revledør
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl; Træbeklædt gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Husmandssted
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap