Bygning: Dybebjergvej 1

Dybebjergvej 1, bygning 1, Lemvig
BBR-nummer:
665-27694-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 0
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
125
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
665-27694-1
Kommune:
Lemvig
Adresse:
Dybebjergvej 1 , 7620 Lemvig
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
27694
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
125
Totalt bygningsareal:
125
Opførelsesår:
1900
Ombygningsår:
1980
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
5R, DYBE ØST DEL
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Beboelse
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap