Bygning: Engbjergvej 47

Engbjergvej 47, bygning 1, Lemvig
BBR-nummer:
665-43371-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 0
Opførelsesår:
1902
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
74
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
665-43371-1
Kommune:
Lemvig
Adresse:
Engbjergvej 47 , 7620 Lemvig
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
43371
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
74
Totalt bygningsareal:
74
Opførelsesår:
1902
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
41G, PRÆSTEGÅRD VANDB
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Bevaringsmæssig vurdering:
Skalmuret/ny tagkonstruktion
Registreringsdato:
14-08-1995
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap