Bygning: Kjærsgårdvej 14

Kjærsgårdvej 14, bygning 1, Lemvig
BBR-nummer:
665-114317-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1915
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
127
Anvendelse:
Sommerhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
665-114317-1
Kommune:
Lemvig
Adresse:
Kjærsgårdvej 14 , 7620 Lemvig
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
114317
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
127
Totalt bygningsareal:
127
Opførelsesår:
1915
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
12C, FJALTRING HVDEJL
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
Hvidkalkede lisener/midterparti omkring dør på sydfacade. Bræddebekl.i gavl.
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Stuehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b08/13

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Godt,oridinært rødstens stuehus, symmetrisk komposition
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Markerer sig på bakke i det åbne landskab
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Original tagform/vindueshuller,dog 1 vind.blændet af
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
5
Bevaringsmæssig vurdering:
Mangler helt tydeligt sin halvvalm

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl; Træbeklædt gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap