Bygning: Tangsøgade 41

Tangsøgade 41, bygning 1, Lemvig
BBR-nummer:
665-66479-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 0
Opførelsesår:
1890
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
55
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
665-66479-1
Kommune:
Lemvig
Adresse:
Tangsøgade 41 , 7650 Bøvlingbjerg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
66479
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
55
Totalt bygningsareal:
55
Opførelsesår:
1890
Ombygningsår:
1988
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
56P, BØVLING NORD
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap