Bygning: Nørgård

Nørgårdvej 15, bygning 8, Lemvig
BBR-nummer:
665-42111-8
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1875
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
175
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
665-42111-8
Kommune:
Lemvig
Adresse:
Nørgårdvej 15 , 7620 Lemvig
Bygningsnummer:
8
Ejendomsnummer:
42111
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
175
Totalt bygningsareal:
175
Opførelsesår:
1875
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
12A, PRÆSTEGÅRD VANDB
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Nørgård
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Stuehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b02/24

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Døre/vind.bryd.i udtr.,men bevaret udtr.,ny udhæng slem
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
Nyt tag, bevaret hovedform
Tilstandsværdi:
6
Bevaringsmæssig værdi:
5

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Træbeklædt gavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Sålbænk
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap