Bygning: Hovedgaden 31

Hovedgaden 31, bygning 1, Lemvig
BBR-nummer:
665-25187-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1930
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
117
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
665-25187-1
Kommune:
Lemvig
Adresse:
Hovedgaden 31 , 7620 Lemvig
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
25187
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
117
Totalt bygningsareal:
117
Opførelsesår:
1930
Ombygningsår:
1990
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Cementsten
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
27V, DEN NORDLIGE DEL
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
beboelse
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a38/27

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
jævnt udtryk
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
nye vinduer/døre
Tilstandsværdi:
6
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
26-09-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Notat om indre og ydre forhold:
ark. reference til nr. 33
Omgivelse:
Småbygninger - Udhus
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap