Bygning: Storegade 9B

Storegade 9B, bygning 1, Lemvig
BBR-nummer:
665-16838-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 0
Opførelsesår:
1877
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
488
Anvendelse:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
665-16838-1
Kommune:
Lemvig
Adresse:
Storegade 9 B, 7620 Lemvig
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
16838
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
488
Totalt bygningsareal:
488
Opførelsesår:
1877
Ombygningsår:
1992
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Letbeton (lette bloksten, gasbeton)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
38AN, LEMVIG MARKJORDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

BBR-ændringer

Anvendelsesændring:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap