Bygning: Dalgårdvej 8

Dalgårdvej 8, bygning 3, Lemvig
BBR-nummer:
665-26469-3
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1911
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
220
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
665-26469-3
Kommune:
Lemvig
Adresse:
Dalgårdvej 8 , 7620 Lemvig
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
26469
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
220
Totalt bygningsareal:
220
Opførelsesår:
1911
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
20A, DEN SYDLIGE DEL,
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
stald
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a33/16

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
gårdsplads
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
hovedform og gårdfacade bevaret
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
20-09-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør; Ny port
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling; Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap