Bygning: Lønbækgård

Pilgårdvej 24, bygning 9, Lemvig
BBR-nummer:
665-516-9
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1885
Ejerforhold:
Ikke indberettet
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
146
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
665-516-9
Kommune:
Lemvig
Adresse:
Pilgårdvej 24 , 7620 Lemvig
Bygningsnummer:
9
Ejendomsnummer:
516
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
146
Totalt bygningsareal:
146
Opførelsesår:
1885
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
6F, DEN NORDLIGE DEL
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Ikke indberettet

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Lønbækgård
Notat:
Længehus i tegl-oliemalet rød. Nyt udhængstag m. eternit Stort set gl. vindueshuller. Nye vinduer og døre. Flot smedejernshavelåge
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
bolig
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a33/27

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
6
Kulturhistorisk vurdering:
løsrevet fra helhed
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
nyt tag, vinduer, døre-Oliemalet
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
5

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling; Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Hus
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Fjord, hav, bugt
Omgivelse:
Bygningsværker - Stakit med portal, låge
Notat om omgivelser:
fl.uds.t.slugt+fj.-fl.smedej.låg
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap