Bygning: Kabbelvej 1

Kabbelvej 1, bygning 3, Lemvig
BBR-nummer:
665-273-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1780
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
140
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
665-273-3
Kommune:
Lemvig
Adresse:
Kabbelvej 1 , 7620 Lemvig
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
273
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
140
Totalt bygningsareal:
140
Opførelsesår:
1780
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
6KIRKEGÅRD,LEMVIG
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
menighedshus/sognegård
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
c46/19+20

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
god tæt bygningskrop med god rytme og overflader
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
tidl.hospital og skole i nær tilknytning til kirken
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
ligger godt i kirkediget - markant fra vejen
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
nyt tag, en del nye vindueshuller-nye døre og vinduer
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
kulturhistorisk vigtig bygning med stor fortælleværdi

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til hospital mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk; Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Sandsten; Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Omgivelse:
Bygningsværker
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur med portal, låge
Omgivelse:
Natur - Andet

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Stjernhjelms Hospital, Nørre Lem Hospital
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Kabbelvej 001
Objekt:
Hospitalsbygning (ved kirkeg. sydskel)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap