Bygning: Rugårdsvej 14

Rugårdsvej 14, bygning 1, Syddjurs
BBR-nummer:
706-3826-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1585
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
926
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-3826-1
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Rugårdsvej 14 , 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
3826
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
463
Totalt bygningsareal:
926
Opførelsesår:
1585
Ombygningsår:
1986
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, RUGÅRD
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
beboelse
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b24/34

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
meget dominerende,imposant,karakterfuld murværk
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
herregård bygget i renæssancestil
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
meget markant bygning, god placering
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
løbende ændret m.h.t. vinduer/døre m.v.,st.autensitet
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
alderen taget i betragtning - velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
bygn. med stor hist. fortælleværdi
Registreringsdato:
13-05-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Beboelsestårn, trappetårn; Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør; Revledør; Andet
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Renæssance
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Fordakning; Sålbænk
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Rugård
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Rugårdsvej 014
Objekt:
Hovedbygning (tofløjet)
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap