Bygning: Adelgade 29D

Adelgade 29D, bygning 3, Syddjurs
BBR-nummer:
706-9031-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1890
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
860
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-9031-3
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Adelgade 29 D, 8400 Ebeltoft
Adresse:
Adelgade 29 E, 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
9031
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
430
Totalt bygningsareal:
860
Opførelsesår:
1890
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
57A, EBELTOFT BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Notat:
Gavl mod vigen sløres af ufølsom tilbygning Rester af hejsebom ifb. kvisten mod gården Kunne blive del af rigtig godt bymiljø, mange bygnings- og miljøkvaliteter.
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
pakhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b14/21

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
markant pakhus, pudset/kalket
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
del af stor købmandsgård
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
gårdspladsen virker forsømt og for stor
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
løbende tilpasset,let aflæselig,tilbygget mod vigen
Tilstandsværdi:
6
Tilstandsvurdering:
forsømt
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
bygn.af kulturhist.betydning,kunne fortj. bedre omgiv.
Registreringsdato:
26-04-2011

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Beklædt dør; Revledør; Ny port
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Fjord, hav, bugt

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Adelgade 029 D
Objekt:
Pakhus (nordre sidehus)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap