Bygning: Mellem Jyder

Juulsbakke 3, bygning 1, Syddjurs
BBR-nummer:
706-9908-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1610
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
190
Anvendelse:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-9908-1
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Juulsbakke 3 , 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9908
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
190
Totalt bygningsareal:
190
Opførelsesår:
1610
Ombygningsår:
1973
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
79, EBELTOFT BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Mellem Jyder
Notat:
relief - vægtere på gavl skilte med kro
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
restaurant
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b13/

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
bind.værk, gennemstukne bjælker,styrtrum på gavlmur
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
gl. kro - Restaurant Mellem Jyder
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
meget miljøstøttende, placeret skråt i.f.h.t. vejen
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
løbende vedligeholdt/ændret?
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
velholdt - måske en ny kalkning
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
en af byens mere markante og ældste bygninger
Registreringsdato:
27-04-2011

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Revledør; Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Udsmykning:
Andet
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Småbygninger - Udhus
Omgivelse:
Natur - Træer
Notat om omgivelser:
god gård og have, udhus

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Uranienborg
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Juulsbakke 003
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap