Bygning: Salen

Overgade 29, bygning 1, Syddjurs
BBR-nummer:
706-10135-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1700
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
68
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-10135-1
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Overgade 29 , 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
10135
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
68
Totalt bygningsareal:
68
Opførelsesår:
1700
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
115, EBELTOFT BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Salen
Notat:
flot tjæret revleport gennemstukne bjælker/styrtrum
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
beboelse
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b12/15

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
velprop. 8 fags bind.værk,høj sokkel,2 fags portgenmkør
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
1778-85 messesal (officér), deraf navnet "salen"
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
meget markant i gaden
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
fremstår meget original, restaureret 1969
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
velholdt, god fortælleværdi
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
markant højt hus, høj sokkel, fin rumhøjde og styrtrum
Registreringsdato:
11-05-2011

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør; Revleport
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling; Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Natur - Fjord, hav, bugt
Notat om omgivelser:
kik til Fregatten

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Salen
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Overgade 029
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap