Bygning: Nygade 3

Nygade 3, bygning 1, Syddjurs
BBR-nummer:
706-10064-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1778
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
46
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-10064-1
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Nygade 3 , 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
10064
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
46
Totalt bygningsareal:
46
Opførelsesår:
1778
Ombygningsår:
1971
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
16, EBELTOFT BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
bolig
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b18/02

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
beskedent, velprop. byhus
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
stor autensitet og fortælleværdi
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
danner fin sammenhæng med nr. 1 og 3, stigende terræn
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
10-05-2011

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Andet
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Notat om omgivelser:
gade med pigsten

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Nygade 003 (Drejergyde)
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap