Bygning: Adelgade 29B

Adelgade 29B, bygning 2, Syddjurs
BBR-nummer:
706-9031-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1890
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
355
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-9031-2
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Adelgade 25 C, 8400 Ebeltoft
Adresse:
Adelgade 29 B, 8400 Ebeltoft
Adresse:
Adelgade 29 C, 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
9031
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
355
Totalt bygningsareal:
355
Opførelsesår:
1890
Ombygningsår:
1980
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
57A, EBELTOFT BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Notat:
portgennemkørsel til Ndr. Strandvej, kunne blive del af godt miljø, gode kvaliteter
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
udlænge/kontor/udhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b14/22

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
gulkalket - tidl. pakhus
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
del af købmandsgård
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
del af - for stort - gårdanlæg
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
facade mod gården ændret
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
ok
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
del af gårdanlæg ændret men aflæselig
Registreringsdato:
26-04-2011

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Andet; Beklædt dør; Beklædt port
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet; Rundbuet; Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Fjord, hav, bugt
Notat om omgivelser:
gårdspl. og uds. til vigen

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Adelgade 029 B
Objekt:
Baghus med sidehus (del af sdr. sidehus)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap