Bygning: Lyngsbækgårdvej 8

Lyngsbækgårdvej 8, bygning 3, Syddjurs
BBR-nummer:
706-9738-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1776
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
360
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-9738-3
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Lyngsbækgårdvej 8 , 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
9738
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
360
Totalt bygningsareal:
360
Opførelsesår:
1776
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, LYNGSBÆKGÅRD
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
avlsbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a03/19

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
særdeles velprop.,tidstypisk bindingsv. m. stærk rytme
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
del af herregård
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
storslået,helstøbt anlæg i smukke omgivelser
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
udskiftninger i husets stil
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
særdeles velbevaret avlsbygning
Registreringsdato:
23-04-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revleport; Revledør
Gavlkonstruktion:
Træbeklædt gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten; Støbt (beton)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Lyngsbækgård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Lyngsbækgårdvej 008
Objekt:
Staldlænge (fårestald)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap