Bygning: Adelgade 25

Adelgade 25, bygning 1, Syddjurs
BBR-nummer:
706-9031-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1890
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
921
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-9031-1
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Adelgade 25 , 8400 Ebeltoft
Adresse:
Adelgade 25 A, 8400 Ebeltoft
Adresse:
Adelgade 25 B, 8400 Ebeltoft
Adresse:
Adelgade 27 , 8400 Ebeltoft
Adresse:
Adelgade 27 A, 8400 Ebeltoft
Adresse:
Adelgade 29 , 8400 Ebeltoft
Adresse:
Adelgade 29 A, 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9031
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
471
Totalt bygningsareal:
921
Opførelsesår:
1890
Ombygningsår:
1990
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
57A, EBELTOFT BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
butik og beboelse
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b14/13+14+15

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
velprop. med forskellige arkitektoniske udtryk
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
del af større,ældre gårdanlæg med stor fortælleværdi
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
markere sig godt mod gaden og smøgen.godt gårdmiljø
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
virker autentisk trods diverse ændringer
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
lidt forsømt - især mod gårdenm
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
et kulturhistorisk meget interessant anlæg
Registreringsdato:
26-04-2011

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Andet; Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør; Flammeret dør; Ny dør
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Andet; Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling; Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Klassicisme; Barok
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Sålbænk
Vindue:
Retkantet; Andet; Nye vinduer
Ydermur:
Kalket/malet

Kommunal bevaringsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Adelgade 25C
Objekt:
Beboelse
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Del af ældre gårdanlæg
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Lukker smøgen
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Alle overflader er nye, incl. dør og vinduer
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Nyistandsat
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
26-04-2011

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Andet
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Nuværende funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling; Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Sålbænk
Vindue:
Andet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Andet
Notat om omgivelser:
Smøgen til Adelgade

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Adelgade 025-029
Objekt:
Forhuse med sidehus (del af sdr. sidehus)
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap